An Foirgneamh – The Building

An Súgán

An Foirgneamh/The Building

Sa bhliain 1904 a osclaíodh an chéad choláiste oillúna sa Ghaeilge – Coláiste na Mumhan – i sráidbhaile Bhéal Átha’n Ghaorthaidh. Sa bhliain 2020, ceannaíodh an foirgneamh bunaidh ina raibh Coláiste Múinteoireachta na Mumhan don phobal le deontas ó theaghlach fláithiúil ón áit le bheith ina ‘Iarsmalann Athbheochan agus Anthea na Gaeilge.’

De réir mar a théann an togra ar aghaidh, beifear ag foilsiú pictiúirí agus físeán de na hathruithe ag dul ar an bhfoirgneamh.

In 1904, Ireland’s first Irish language teaching college, Coláiste Múinteoireachta na Mumhan, was opened in the village of Béal Átha’n Gaorthaidh/Ballingeary. In 2020, the original Coláiste Múinteoireachta na Mumhan building was purchased for the community through a generous gift from a local family to be turned into a museum of the Gaelic Revival and Irish language.

As the project progresses, we will be posting pictures and videos of the changes to the building here.

Lasmuigh don fhoirgneamh, Mí Dheireadh Fómhair 2020/The outside of the building, October 2020


Físeán gairid de laistigh don fhoirgneamh, Mí Dheireadh Fómhair 2020/A brief film of the inside of the building, October 2020

Scaip eolas mar gheall ar ár suíomh – Please share our site